PostHeaderIcon Oferta

PŁACYK nie jest Ośrodkiem Leczenia Uzależnień
nie leczy ale .....

wielu trzeźwiejących alkoholików zawdzięcza trzeźwość i rozwój osobisty uczestnictwu w różnych formach działalności naszego stowarzyszenia.

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny - w dni robocze od 17 do 20
Dyżurująca
osoba udziela informacji o samej chorobie, jej przyczynach, etapach rozwoju i sposobie leczenia. Sugeruje osobom z problemem uzależnienia kontakt ze specjalistycznym Ośrodku Leczenia Uzależnień a potem korzystanie z różnych form rehabilitacji prowadzonych w naszym stowarzyszeniu i podobnych miejscach w regionie czy kraju.
Punkt dysponuje bazą adresową specjalistycznych poradni i grup samopomocowych, kontaktami do terapeutów i psychologów uzależnień. Informuje o różnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i  rozrywkowych przygotowanych z myślą o osobach uzależnionych i ich rodzinach
.

 

Bezpłatne konsultacje z terapeutą
Porady udzielane są indywidualnie po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Specjaliści terapii uzależnień udzielają informacji i poradnictwa z zakresu:
- uzależnienia od alkoholu,
- uzależnienia od innych środków psychoaktywnych, także tych nowej generacji (dopalaczy),
- uzależnień behawioralnych (hazard, Internet, gry komputerowe, różnorodne aktywności seksualne).
Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości, potrzebujesz pomocy dla siebie albo kogoś bliskiego, jesteś nauczycielem, nastolatkiem, rodzicem, policjantem czy kimkolwiek innym - zapraszamy. Na pewno nie pozostawimy Cię bez rozmowy
 
poniedziłek w godzinach 16.00- 20.00 mgr Mirosław Świech – pedagog, terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji tel. 530 463 337
 
czwartek w godzinach 15.00-17.00 mgr Grazyna Świstak - pedagog, terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji tel. 536 943 408

 

Grupy Wsparcia
Działające grupy mają na celu wspieranie, wspomaganie i uczenie życia na nowo poprzez różne formy zagospodarowania czasu wolnego, wyzwalanie potrzeb intelektualnych i aktywności społecznej. Liczne przypadki podejmowania i utrzymywania trwałej abstynencji, świadczą o skuteczności i sensowności prowadzenia działalności w takiej formie. Jest to jedno z niewielu miejsc gdzie można uzyskać doraźną pomoc, a przede wszystkim informacje - jak spróbować poradzić sobie z uzależnieniem po odbyciu terapii.
 

Terapeutyczna Grupa Ogólnorozwojowa – mgr Grazyna Świstak środy godzina 18.00
Siedziba Stowarzyszenia "Pałacyk" al. 3- go Maja 31 Piotrków Tryb.
 
Samopomocowa Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych "Via Nova" – każdy wtorek godzina 18.00
Dom Zakonny o.o. Jezuitów ul Pijarska 4 Piotrków Tryb.
 
Samopomocowa Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych „Pałacyk” - każdy czwartek godzina 18.00
Siedziba Stowarzyszenia "Pałacyk" al. 3- go Maja 31 Piotrków Tryb.

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób współuzaleznionych zarówno dorosłych jak i dzieci - środa i piątek godzina 17.00 – 20.00
W Spotkają się tu Ci, którzy kochają uzależnionych i chcą im pomóc. Gdy kocha się osobę uzależnioną, jest się z nim blisko – to taki rodzaj relacji boli. Jest to miłość, która bywa cierpieniem. Kochać alkoholika to trudna rola. Czasami czym bardziej osoba współuzależniona stara się, tym bardziej nie wychodzi. Podczas takich spotkań osoby widzą, że nie są same. Że inne/inni mają podobnie. Mogą zobaczyć że nikt z nas nie jest na tyle mądry, żeby pokonać uzależnienie. Ani swoje, ani tym bardziej kogoś innego.
W swojej działalności nasze Stowarzyszenie nie zapomina o najmłodszych. Z myślą o nich i dla nich organizujemy wycieczki, pikniki i spotkania okolicznościowe. Dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych, zawodach sportowych i grupach dyskusyjnych w ramach których poruszane są problemy współuzależnienia. Działania te zwiększają ponadto świadomość dzieci i młodzieży na temat konsekwencji stosowania substancji i zachowań uzależniających a także propagują zdrowy tryb życia. Staramy się pokazać, że świat wokół nich jest kolorowy a one same mogą być szczęśliwe mimo urazów jakich doznały, często od osób im najbliższych.

 

Klub "Abstynet" - w dni robocze od 16.00 do 20.00
Pomieszczenia stowarzyszenia przeznaczone na spotkania klubowe są przyjaznym miejscem do rozpoczęcia zdrowienia. Tutaj w gronie znajomych przy kawie czy herbacie można porozmawiać na różne tematy. Trzeźwiejący alkoholicy to szczególnie wrażliwi ludzie, choć oczywiście wady i przywary mają takie same jak wszyscy. Stali bywalcy klubu są wymarzonym towarzystwem dla wszystkich, którzy zaczynają drogę zdrowienia i dla tych, którzy chcą trzeźwieć i rozwijać się, ale i dla tych, którzy chcą zdrowo żyć.
W ramach działalności klubu spotykają się osoby o różnych zainteresowaniach. Na miejscu można skorzystać z Internetu, obejrzeć programy telewizje oraz poczytać prasę i literaturę. Dla aktywnych mamy stół do tenisa i gry planszowe. Członkowie klubu organizują różnego rodzaju imprezy(zabawa sylwestrowa, tłusty czwartek, ostatki, Dzień Kobiet, zabawę andrzejkową, spotkanie z mikołajem, spływy kajakowe, ogniska, rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie i wycieczki. Tradycją stało się świętowanie kolejnych rocznic utrzymania abstynencji przez klubowiczów.

 

PAŁACYK nie jest Ośrodkiem Pomocy Społecznej
nie pomaga materialnie ale .....

Jest to najlepsze miejsce dla wszystkich, którym choroba uzależnienia , utrudnia bądź uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie, w pracy, w lokalnej społeczności. Miejsce, gdzie każdych z tych potrzebujących może liczyć na pomoc i wsparcie. Pod jednym warunkiem: że sam tego chce. Z jednym zastrzeżeniem:

Niczego, czego dzisiaj mu w życiu brakuje – nie dostanie, ale nauczy się, jak na to zapracować.

 

PAŁACYK nie jest Urzędem Pracy
nie płaci zasiłków dla bezrobotnych ale .....

Udzielamy wsparcia w obszarze doradztwa zawodowego, doradztwa kariery między innymi w zakresie:

  • przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny)
  • określenia swoich celów zawodowych
  • planowania ścieżki kariery, poznania swoich mocnych i rozwojowych stron
  • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
  • uzyskania informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego i lokalnego rynku pracy

Porady udzielane są indywidualnie po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

 

W siedzibie stowarzyszenia spotykają się Grupy oparte na 12 Krokach:

  • Grupa AA "Nadzieja" - każdy poniedziałek 18.15
  • Grupa AA "Jak to widzi Bill" - każda środa 18.30
  • Grupa Al-Anon "Właśnie dziś"  - każdy piątek 17.00
 
Stowarzyszenie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00.
Dokładne dane adresowe znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.