PostHeaderIcon O nas

Pisząc historię Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk”, należy wspomnieć o Ośrodku odwykowym i oddziale uzależnień w Zabłotach koło Zelowa w województwie łódzkim. Tam bowiem w roku 1990 kilka osób uzależnionych od alkoholu skończyło terapię i powróciło do Piotrkowa Trybunalskiego. Na początku grudnia 1990 roku osoby te zaczęły się spotykać w Kościele Ojców Jezuitów na mityngach AA. Ponieważ grupa była coraz liczniejsza uczestnicy zwrócili się o pomoc do Urzędu Miasta, który przyznał im pomieszczenia w pałacyku przy ulicy Próchnika, gdzie mieści się obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie.

 

To właśnie od tego pałacyku (pierwszej naszej siedziby) nasze Stowarzyszenie wzięło nazwę.

 

Niestety pomieszczenia po byłej Izbie Lekarskiej były w opłakanym stanie. Przeprowadzono konieczny remont, a inicjatorzy korzystając z własnych pieniędzy zadbali o przytulny wygląd siedziby Stowarzyszenia „Pałacyk”.

 

Aby móc pozyskiwać pieniądze grupa musiała się zarejestrować. Tylko wtedy samorząd mógł finansowo wspierać działalność organizacji pozarządowej. W ten sposób można było zakupić potrzebny sprzęt, a nawet zorganizować zajęcia terapeutyczne.

 

Pierwsze założycielskie zebranie odbyło się 18 lutego 1991 roku na którym wybrano Zarząd Klubu. Niestety nie został on uznany przez sąd w Piotrkowie Trybunalskim, mylnie bowiem uznano, że jest to Klub AA, a przecież Stowarzyszenie nie było anonimowe i wspierało już wtedy nie tylko alkoholików, miało również swoich członków którzy wypełnili deklarację przystąpienia do stowarzyszenia.

 

Rejestracja stowarzyszenia „Pałacyk” nastąpiła dopiero 5 kwietnia 1991 roku z nowo wybranym Zarządem i Komisją Rewizyjną.

 

W marcu 1993 roku Stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę na obiekt Urzędu Miasta, administrowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, znajdujący się przy ulicy Wysokiej 15.

 

14 maja 1994 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, odbyło się I Trybunalskie Spotkanie Trzeźwościowe ( disiejsze Forum).

 

We wrześniu 1999 roku przeprowadziliśmy się już do trzeciej siedziby przy al. 3 Maja 31, gdzie jesteśmy do chwili obecnej.

 

Partnerzy i instytucje współpracujące z S.W.P.A. „Pałacyk”
 » Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
 » Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 » Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
 » Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Piotrkowie Trybunalskim
 » Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim
 » Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 » Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
 » Fundacja Vis Salutis w Łodzi

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.